Ikarus 280.26 - MZK Piotrków Trybunalski 57'', ex 157', exex 127 (autobus skasowany ok. 1996 r.)
Piotrków Trybunalski, skrzyżowanie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i ul. J. Słowackiego
13.04.1994 r.
fot. Janusz Dybkowski - "Dziennik Piotrkowski"
(zdjęcie z "Dziennika Piotrkowskiego" nr 87/1994 r. z 14.04.1994 r.)

POWRÓT