Ikarus 260.04 (ex 280.26) - MZK Piotrków Trybunalski 63'', ex 163', exex 133
(autobus skreślony 4.06.2001 r., skasowany w listopadzie 2001 r.)
Piotrków Trybunalski, skrzyżowanie ul. Polskiej Organizacji Wojskowej i ul. J. Słowackiego
23.08.1999
fot. Marcin Szymaniak

 
Ikarusy 260.04 (ex 280.26) - MZK Piotrków Trybunalski 63'', ex 163', exex 133
i MZK Piotrków Trybunalski 69'', ex 169', exex 160 (autobusy wycofane z eksploatacji, skreślone 4.06.2001 r., skasowane w listopadzie 2001 r.) oraz Ikarus 260.04 - MZK Piotrków Trybunalski 42''', ex 142', exex 148
Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście, zajezdnia MZK Piotrków Trybunalski
23.03.2001
fot. Krzysztof P. Kapuściarek

POWRÓT