Ikarus 280.26 - MZK Piotrków Trybunalski 70'', ex 170', exex 161 (autobus skasowany 14.09.1998 r.)
Piotrków Trybunalski, skrzyżowanie ul. F. D. Roosevelta i ul. Granicznej, pętla Graniczna
1994 r.
zdjęcie z archiwum rodzinnego p. Franciszka Laszczyka

 
Ikarus 280.26 - MZK Piotrków Trybunalski 70'', ex 170', exex 161 (autobus skasowany 14.09.1998 r.)
Piotrków Trybunalski, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, przystanek Dworzec PKP
18.04.1995
fot. Marcin Stiasny

POWRÓT