Ikarusy 280.26 - MZK Piotrków Trybunalski 60'', ex 160', exex 130 (autobus skasowany 14.09.1998 r.)
i MZK Piotrków Trybunalski 71'', ex 171', exex 162 (autobus skasowany ok. 1997 r.)
Piotrków Trybunalski, ul. J. Słowackiego, pętla Słowackiego
październik 1995 r.
fot. Janusz Dybkowski - "Dziennik Piotrkowski"
(zdjęcie z "Dziennika Piotrkowskiego" nr 251/1995 r. z 26.10.1995 r.)

POWRÓT