Ikarus 280.26 - MZK Piotrków Trybunalski 75'', ex 175', exex 166
(autobus skreślony 10.06 2002 r., skasowany w sierpniu 2002 r.)
Piotrków Trybunalski, ul. Krakowskie Przedmieście, zajezdnia MZK Piotrków Trybunalski
16.04.2002
fot. Krzysztof P. Kapuściarek

POWRÓT